Vuorovaikutuksia

Omaa elämääni on helpottanut huomattavasti sen tosiasian hyväksyminen, että ihminen pystyy vaikuttamaan suoraan ainoastaan itseensä ja tähän hetkeen.